Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de website van BonRiche te laten werken en om de veilige handel via BonRiche te bevorderen (zie meer gedetailleerd hieronder). BonRiche B.V., Flevodwarsweg, 2318BW te Leiden is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies
Wij of onze service providers kunnen gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden, die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst tijdens het bezoek van een webpagina. Ook kunnen wij gebruik maken van webbakens. Dit zijn elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies:
 • Sessie cookies. Deze worden weer van uw computer verwijdert zodra u uw web browser afsluit. Deze cookies gebruiken wij om het navigeren op onze website te vergemakkelijken.
 • Permanente cookies, waaronder cookies gebaseerd op Flash-technologie Sessie cookies. Deze cookies gebruiken wij om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren. Op deze manier kan het gebruik van de website voor u worden geoptimaliseerd.

  Wij gebruiken permanente cookies om meer gerichte informatie op de site te zetten en om informatie te verzamelen over onze klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service informatie over onze producten en diensten. Tenslotte gebruiken wij permanente cookies om het vertrouwen in en de veiligheid van onze website te bevorderen. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

  Wij maken gebruik van alle soorten cookies omdat dit ons helpt bij de analyse van het gebruik van de website en het ons in staat stelt om onze klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Ook stelt dit ons in staat om de promotionele effectiviteit te meten en om het vertrouwen in en veiligheid van onze website te bevorderen. Het volgende is belangrijk om te weten over cookies:
 • We bieden bepaalde functionaliteiten aan die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van cookies,
 • We gebruiken cookies om ons te helpen u te identificeren en uw ingelogd-status te behouden;
 • Het staat u altijd vrij om cookies te weigeren indien uw browser u daartoe in staat stelt. Dit kan echter uw gebruik van sommige van onze websites of diensten in de weg staan. Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het beheren van cookies, raadpleeg de help functie van uw browser en de Flash-instellingen.


  Privacybeleid BonRiche
  We werken soms met service providers die cookies of webbakens op uw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u de websites van BonRiche gebruikt. Deze informatie stelt hen in staat om ons te helpen onze inhoud specifiek te richten op onze klanten. We staan deze bedrijven echter niet toe om enige persoonsgegevens over u te verzamelen met behulp van deze technologieen.


  Verzamelen
  Wanneer u gebruik maakt van onze website, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:
 • van alle bezoekers van onze site verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar BonRiche;
 • van niet geregistreerde gebruikers van de site verzamelen wij IP-adressen.
 • van geregistreerde gebruikers van BonRiche verzamelen wij het IP-adres, e-mailadres, per wanneer de adverteerder actief is op BonRiche, computer-inlogdata, informatie over advertenties/biedingen/favorieten en, voor zover opgegeven, NAW-gegevens, telefoonnummer, advertentiegegevens en, in geval van betaling met een creditcard, de soort credit card en de gebruikte bank;
 • van mensen die een bericht sturen aan onze helpdesk verzamelen en verwerken wij IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking;.
 • naar aanleiding van meldingen, al dan niet via het Meldpunt Internetoplichting van de Politie, kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over bepaalde geschillen tussen gebruikers, onder meer door deze gegevens op te slaan in de Transactiegeschillen Database ("TGD") van BonRiche. De gegevens die BonRiche in dit kader verwerkt worden niet op grond van eigen onderzoek door BonRiche vastgelegd, maar zijn afkomstig van gebruikers van BonRiche die door middel van een melding informatie aan BonRiche of aan het Meldpunt Internetoplichting verstrekken en/of betreffen reeds aanwezige informatie op de BonRiche website of verkregen via de BonRiche website. Voor meer informatie over de TGD klik hier. Voor meer informatie over het Meldpunt Internetoplichting klik hier.
 • naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken (waaronder persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.

  Doeleinden verwerking gegevens
  Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
 • het leveren van onze diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor handel op www.BonRiche.nl,
 • het bevorderen van veilige handel via BonRiche en het opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via BonRiche;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • het registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid;
 • het afdwingen van naleving van onze Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels;
 • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
 • het informeren van gebruikers over diensten en updates;
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

  Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden
  Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan deelnemers aan ons melding van inbreukprogramma, indien de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht of een tussenpersoon te goeder trouw van oordeel is dat een advertentie objecten of materialen bevat die niet zijn geautoriseerd door de eigenaar, diens tussenpersoon of de wet en derhalve de rechten van de eigenaar schenden. Met alle deelnemers aan het melding van inbreuk programma zal voordat persoonlijke gegevens worden verstrekt een overeenkomst worden gesloten onder meer inhoudende dat gegevens worden verstrekt onder de strikte voorwaarde dat deze uitsluitend worden gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure en/of het verkrijgen van juridisch advies en/of voor het beantwoorden van vragen van de adverteerder in kwestie en door de deelnemer voor geen enkel ander doel worden gebruikt

  Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met derde partijen die diensten leveren op het gebied van de opsporing en voorkoming van illegale handelingen en inbreuk op onze voorwaarden.

  Indien wij of onze groepsmaatschappijen worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met een ander bedrijf. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in dit privacybeleid omschreven.


  Gebruik van informatie van BonRiche
  U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op BonRiche uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven.

  BonRiche kan berichten die via BonRiche sites worden verstuurd blokkeren door middel van automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.


  Toegang, Wijzigen en Verwijderen
  U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de pagina van uw BonRiche account. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met customer support op privacy@BonRiche.nl voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op BonRiche, tenzij BonRiche op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

  Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

  Beveiliging
  Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen.

  Algemeen
  Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar privacy@BonRiche.nl. Dit privacybeleid is aangepast op 19-05-2011.


 • BONRICHE
  • Over BonRiche
  • BonRiche contact
  • Klachten - Misbruik

  VOORWAARDEN
  • Voorwaarden gebruik
  • Voorwaarden beleid
  • Privacybeleid

  BONRICHE HULP
  • BonRiche FAQ
  • Hulp bij taxatie
  • Hulp bij foto/video

  ADVERTEREN
  • Adverteren manual
  • Banner programma

  ACCOUNT
  • Account aanmaken
  • Account manual
  • Ik ben taxateur/expert
  • Ik ben foto/video expert
  BonRiche is een initiatief van Adprosa B.V. BonRiche is een online platform voor de aankoop en verkoop van luxe goederen in het hogere segment.
  Adprosa B.V. Flevoweg 9K 2318 BZ, Leiden The Netherlands - Design and Copyright by Parrot interactive Media - 2012
  Inloggen op uw Adminaccount  
  Uw emailadres:  
  Uw paswoord:  
     
  • Klik hier als u uw wachtwoord bent vergeten
  • Klik hier een BonRiche account te maken
  Inloggen op uw account  
  Uw emailadres:  
  Uw paswoord:  
     
  • Klik hier als u uw wachtwoord bent vergeten
  • Klik hier een BonRiche account te maken
  Wachtwoord opvragen  
  Uw emailadres:  
  Uw favoriete dier:  
     
  Het kan voorkomen dat u het wachtwoord voor uw BonRiche account bent vergeten. Vul uw email en antwoord van de veiligheidsvraag in om uw wachtwoord per email toegezonden te krijgen.